maandag 29 augustus 2011

De eerste dag!

Stage is weer begonnen! Na mijn Australie avontuur is het weer fijn om terug te zijn.
En na een hoop gedoe mag het dan toch: stage lopen bij John Rabou!
www.johnrabou.nl. Deze blog zal voorlopig gebruikt worden om John te laten zien waar ik mee bezig ben.Vandaag ben ik begonnen aan mijn plan van aanpak. En ik ben naar school geweest om wat te regelen. Hier is mijn voorlopige versie van mijn plan van aanpak.
Inleiding


Het gekozen onderwerp is geschiedenis. Na overleg met meneer Rabou hebben we besloten om een oude opdracht van hem te gebruiken. Dit maakt het nog leerzamer, want de geleverde informatie is exact het zelfde als hoe meneer Rabou een opdracht binnen krijgt. Zo krijg ik wat meer perspectief over hoe het er hopelijk in de toekomst aan toe zal gaan.


De opdracht betreft een volledig geïllustreerde spread per onderwerp. De afspraak is dat er ongeveer één plaat per maand word gemaakt. Maar om het wat moeilijker te maken is er afgesproken dat het in totaal om vijf platen gaat. De originele opdracht bevat negen platen, maar dat is niet haalbaar in vier maanden. Deze opdracht hebben we gekozen omdat het uitdagend is, en zowel mij als meneer Rabou interesseert. Geschiedenis heb ik altijd leuk gevonden, en daarbij is het goed om goed te leren vooronderzoek te doen.


De briefing


De briefing is in een exacte kopie van het origineel. Het bestaat uit:
- Het contract met Wolters- Noordhoff bv
- Briefing tekenaars tijdstip lb6
- Beeldspread templates op ware grootte (10 pagina’s)
- Naslag werk over verschillende periodes van de geschiedenis
- Twee voorbeeld spreads.


Op ‘Briefing tekenaars tijdstip lb 6’ staan de volgende details:
Stijl:
Realistisch, sfeervol. Er moet veel op de tekeningen te zien zijn. De tekeningen zijn verhalend van vorm en inhoud, zij moeten ‘kijkavontuur’ bieden.
Niet te zwaar: voorkom veel en/of dikke zwarte lijnen bij elkaar. Eventueel grijze of bruine lijnen gebruiken. Niet te stripachtig maar ook niet te pastellerig.
Doelgroep zijn kinderen van 9 á 10 jaar.


Lay-out:
Het boek is opgebouwd volgens een vast stramien: elk hoofdstuk bestaat uit een getekende openingsspread waarna een tweede spread volgt met tekst, foto’s, tekeningen en kaarten.
Er zijn voorbeelden van opgemaakte pagina’s bijgevoegd.


De spreadtekeningen moeten aflopend getekend worden, dwz net iets ruimer dan het formaat in de lay-out. De tekeningen ook onder de baste elementen (tekstblokjes, titel) voortzetten, hier hoeven natuurlijk geen details getekend te worden. Geen belangrijke details in de rug tekenen. Die zouden kunnen wegvallen/verspringen met het binden.
Let bij het inkleuren op de kleuren van de vaste elementen. Vermijd dat grote vlakken grenzen aan vaste elementen met ongeveer de zelfde kleur.

Verder wil ik de technieken (met de hand, aquarel verf) die meneer Rabou gebruikt ook graag leren. Het klassieke werk vind ik echt heel mooi, en heeft me altijd getrokken. Hoe meer detail hoe beter. Verder is de zelfstandigheid ook erg leerzaam, aangezien dat in de toekomst hopelijk ook van mij verwacht wordt.De opdracht


De opdracht bestaat dus uit vijf platen. De illustraties gaat over een tijdsperiode tussen 500 n.Chr tot en met 1250. Een vrij groot stuk geschiedenis dus. Ik heb geprobeerd om zo veel mogelijk verschillende thema’s te kiezen, zodat ik zo veel mogelijk verschillende dingen moet doen. De spreads zijn 24 cm bij 48 cm.Spread 1.
Illustratiecode: WXA6M3N1
[ill. LB6.9.1]


Openingsspread.
Een groepje Franken (niet te veel, ca 15man) trekt een verlaten Romeins dorp in Brabant/Limburg binnen. Mannen, vrouwen, kinderen, een paar lastdieren, misschien een kar. Ze staan op de voorgrond en kijken naar het verlaten dorp. Miniem aantal spullen; ze zijn gevlucht en hebben waarschijnlijk alleen het hoogstnoodzakelijke bij zich ( ze zullen ook niet veel bezit hebben gehad). Kleding en spullen zoals Franken in de tijd hadden. Het dorp is duidelijk verlaten, wat vervallen en ligt aan een rivier. In het dorp graag wat achtergelaten spullen zoals potten en gereedschap om het land te bewerken. Als er ruimte voor is, graag ook een waterput tekenen.


Deze spread heb ik gekozen omdat het tijdsperk me aan spreek. De bijgevoegde documenten bevatten een aantal voorbeelden van de kleding van die tijd, en het zag er erg interessant uit. Ook het scenario leek me erg leuk, en lastig.Spread 2.
Illustratie code: HACDVFX1
[ill. LB6.11.1]


Openingsspread.
Een ‘open’ klooster. Je kijkt er dus als het ware in. De verschillende vertrekken zijn zichtbaar. Een eetvertrek met lange houten tafels. Een bibliotheek en een ziekenzaal. In een school krijgen jongens les. Monniken werken in de tuin en buiten het klooster op de landerijen. Dit (die landerijen die bij het klooster horen) is belangrijk, om aan te geven dat een klooster een selfsupporting leefgemeenschap was. Binnen bakken ze brood in de keuken, verzorgen zieken in de ziekenzaal enzovoort. NB. Info over deze tekening is te vinden in ‘Het leven in een Middeleeuws klooster’ van Renzo Rossi, De Lantaarn, Amsterdam (Time Life Books b.v., 2000).


Deze spread leek me erg interessant omdat ik eigenlijk bijna niks van kloosters weet qua architectuur. Het open maken van het klooster en de verschillende gebeurtenissen lijkt me ook lastig, maar ik ben zeer benieuwd.Spread 3.
Illustratiecode: IDRK4RE1
[ill. LB6.14.1]


Openingsspread.
Een Vikingschip in een Scandinavische haven. Koud en guur weer, iedereen draagt dikke kleren. Harde begroeiing. Volop bedrijvigheid. Slaven sjouwen manden en kisten aan boord. Op de kade is het een drukte van belang. Mannen nemen afscheid van hun vrouwen, slaven sjouwen met kooien met dieren en trekken vee over de loopplank. Op de achtergrond Vikingschepen op zee met gehesen zeil en roeiers. De typische drakenkoppen goed laten zien. Ook de helmen van de mannen. Maak er een stoere plaat van. Ui de omgeving moet blijken dat het niet in Nederland is.
Zie bijgeleverde kopieën.


Vikingen moeten er natuurlijk bij. Daar ben ik helemaal weg van. Ook het Scandinavische landschap en de diepte (schepen op de achtergrond) lijken me erg leuk om te doen.Spread 4.
Illustratiecode: S9S54Z91
[ill. LB6.15.1]


Openingsspread.
Middeleeuws kasteel in vogelvlucht. Tijd: vroege middeleeuwen. Ook de landerijen en boerderijen om het kasteel zijn op de tekening te zien. Hier werken boeren (mannen, vrouwen en kinderen) op het land. Via een (zand)weg brengen boeren hun waren naar het kasteel. De ophaalbrug is omlaag, de poort is open. Een marskramer loop naar het kasteel toe en een troubadour/minstreel met zijn gezelschap (o.a. een nar). Twee ridders rijden over de ophaalbrug naar buiten. In harnas, ieder met eigen kleuren op schild en helm (pluim). Een schildknaap loopt mee en draagt het schild en de lans van één van de ridders. We kijken op de binnenplaats waar een waterput is. Een smit beslaat een paard. Koks staan in de opening naar de keuken – die misschien ‘open’ tekenen, zodat je er in kunt kijken. Ook het slaapvertrek van de jonkvrouw, die uit het raam kijkt, open tekenen (zie voor inrichting kopie, let op: wel sobere kamers, zie ook
www.kasteelhoensbroek.nl). Doel van de tekening is dat kinderen zien hoe het er op het kasteel aan toe ging en begrijpen dat kasteel en landerijen samen één leefgemeenschap vormden.


Deze spread heb ik gekozen omdat het me verschrikkelijk moeilijk lijkt. Heel leuk maar het lijkt bijna onmogelijk.


Spread 5.
Illustratie code: OQMPQV61
[ill. LB6.16.1]


Openingsspread.
Tekening van de strijd in Vlaardingen tussen graaf Dirk III en het leger (ridders en soldaten) van de Duitse keizer. Boven de tekening in een ‘lint’ zetten: ‘Vlaardingen 1018’. Zoals je dat op oude schilderijen wel ziet. Het zou leuk zijn als het geheel ook als een soort schilderij wordt getekend, met de donkere kleurstelling die in die tijd gebruikelijk was.
Doel van de tekening: duidelijk maken dat de graven, hertogen en bisschoppen in ‘de lage landen’ zich onafhankelijk voelden van het hoger maar ver verwijderde gezag van de Duitse keizer. Na het verdrag van Meersen (870) hoorden de Nederlanden nl. bij Duitsland. Net als veel Nederlandse hertogen en graven, trok graaf Dirk niets aan van het gezag van de keizer. Hij had bij Vlaardingen een versterking laten bouwen. Dat was een houten burcht met wal en gracht. Van deze vestiging hief hij tol (=beroofde) hij handelsschepen naar Engeland. Kooplui uit Tiel protesteerden bij de Duitse keizer. Die stuurde een leger onder de hertog van Neder Lotharingen. Zij arriveerden bij hoog water per schip in Vlaardingen. De hertog liet de meeste soldaten en ridders aan wal gaan. Een kleine groep moest de schepen naar diep water brengen om te voorkomen dat ze bij eb vastliepen. De hertog en zijn mannen (ridders en soldaten) wilden Dirk achterna, die gevlucht was. Maar de grond was drassig en de dijken lastig om overheen te komen. De hertog vlucht!
Er brak paniek uit. Deze paniek graag op de tekening laten zien. Een landschap van dammen, dijken, slootjes, moeras en de rivier. Op de achtergrond de burcht van Dirk (een zgn. mottekasteel). Ridders en soldaten slaan op de vlucht. Sommige zakken met hun zware wapenuitrusting in het moeras. Anderen springen in het water om boten te bereiken en verdrinken, ook door hun zware uitrusting. Wie de boten bereiken, hangen er aan en proberen er op te klimmen. Boten slaan daardoor om. Andere boten gaan er vandoor. Ondertussen komt graaf Dirk met zijn mannen. Zij maken gebruik van de paniek om te overgebleven soldaten aan te vallen en nemen ook hertog van Lotharingen gevangen. Op de tekening moet te zien zijn dat de hertog meer soldaten heeft dan Dirk III. En dat hij betere wapens heeft. Zie bijgevoegde kopieën. Zie voor beeldinfo ook:
www.keesn.nl (slag bij Vlaardingen).


Er gebeurd zo veel op deze spread dat het er wel bij moest. Alle verschillende scenario’s en het dramatische lijkt me heel leuk en heel moeilijk. Ook het schilderijachtige waar de opdracht gever naar vraagt trekt me erg aan. Verder bevat het bijna alles wat op de vorige spreads wordt gevraagd, maar dan met veel meer detail. Dit lijkt me een goeie afsluiter.


Fasen


- Plan van aanpak maken
- Materialen lijst opstellen en materialen aanschaffen
- Vooronderzoek doen
Dit houd in; beeldmateriaal zoeken, teksten op zoeken. Op het internet maar ook in de bibliotheek. Het gegeven naslagwerk is onvoldoende om de pret kloppend te maken. De informatie die ik in elke spread nodig heb zijn het landschap, de architectuur, de kledij, de bezittingen, wat voor handelingen worden verricht en welke materialen daar bij nodig waren. Verder zijn anatomie en expressies natuurlijk erg belangrijk.
- Schetsen
Compositie schetsen, kleding en anatomie, architectuur en materialen. De schetsen moeten wel gedetailleerd zijn. Echte studies naar het beeld/lees materiaal. Verder moeten er landschappen worden getekend, en personages (de belangrijkste mensen). Er moet op worden gelet dat de stijl het zelfde blijft.
- Voorlopige opzet
Na besprekingen zal een voorlopige opzet worden gekozen, en deze verder worden uitgewerkt. In deze fase kunnen nog aanpassingen plaats vinden.
-
Illustratie tekenen
De uiteindelijke opzet zal in detail worden uitgewerkt. Let op! Zo veel mogelijk van links naar rechts werken, anders krijg je vlekken. In deze fase kunnen nog kleine aanpassingen plaats vinden, maar niet te veel.
- Illustratie afwerken
De illustratie zal worden geschilderd met aquarel verf. Eventueel outlines indien gewenst.
- Laatste goedkeuring
Meneer Rabou geeft aan dat de illustratie ‘af’ is.


Bijkomende opdrachten


Naast de hoofd opdracht zullen er ook andere opdrachten zijn. Er is bijvoorbeeld het plan om een illustratie van meneer Rabou digitaal in te kleuren. Dit is om te kijken wat voor mogelijkheden dit meneer Rabou zou bieden. Ook zal ik helpen met Photoshop, en andere Adobe programma’s.


Nog lang niet af dus. Verder heb ik alvast wat beeldmateriaal opgezocht ter inspiratie op http://www.historywallcharts.eu/. Een hele goeie website als het om geschiedenis gaat (bedankt voor de tip!). De volgende werken sprongen er echt uit.

1 opmerking:

 1. Een hele moedige keus, Rachelle!!
  En voorwaar niet eenvoudig.
  Het leuke van ons vak is dat niets onmogelijk is.
  Een goede documentatie is echter onontbeerlijk.
  En verder is het slechts een kwestie van uithoudingsvermogen. Weet je nog?!

  Het begin is alvast veelbelovend!
  Die laatste plaat is prachtig (voor Vlaardingen?).

  Succes.
  John

  BeantwoordenVerwijderen